معنی و مفهوم و در کل آکورد چیست ؟ و انواع آکوردها | آهنگسازی و تنظیم

معنی و مفهوم و در کل آکورد چیست ؟ و انواع آکوردها | آهنگسازی و تنظیم آکوردها : چند صدا را که در یک زمان با هم شنیده میشوند آکورد مینامند. آکوردهای سه صدایی : ساده ترین آکورد، آکورد سه صدایی میباشد که از یک نت به نام پایه و نت دیگری که نسبت به…

جزئیات