آهنگسازی آزاد تئوری موسیقی

آهنگسازي آزاد در آهنگسازي آزاد همانگونه كه مفهموم پيداس براي آنچه شخص را متاثر كرده نت نويسي ميشود. در آهنگسازي بسته ريتم و يا وزن شعر وجود دارد ولي انتخاب صدا با آهنگساز است و در واقع همان اصوات انتخابي حكم مهر و امضاي آهنگساز را دارد.اما بايد وزن و ريتم و نت به نحوي…

جزئیات