عوامل درک و تفسیر موسیقی کلاسیک

عوامل درک و تفسیر موسیقی کلاسیک : #آهنگسازی و تنظیم برای درک زیبایی شناسی و فکری هر اثر موسیقی باید اصول و قواعد هنری در تئوری موسیقی به طور اعم و محفوط در قطعه موسیقی به طور اخص را شناخت و با تمسک به آن عوامل برای تحقیق در نکات فنی اثر نکاتی را مد…

جزئیات