فن یا تکنیک آوازخوانی چیست؟

فن یا تکنیک آوازخوانی چیست؟    عبارت است از تسلط بر تنفس صحیح، داشتن حنجره ای کاملا آزاد ، قدرت به کارگیری آگاهانه حفره های تشدید صوت، مهارت در تلفظ دقیق کلمات و چالاکی عضلات مربوط به آن و رابطۀ آنها با تنفس و قدرت شنوایی دقیق اصوات و ادای صحیح آنها. هنرمند کسی است…

جزئیات

مواردی که به صدای شما آسیب وارد میکند

مواردی که به صدای شما آسیب وارد میکند یکی از اولین قدمها برای پیشرفت یک هنر جوی خوانندگی حفظ اصل صدا است. یعنی نباید با تمرینهای سنگین به حنجره فشار خارج از عرف وارد کرد. در این پست به چند مورد از عواملی که می تواند به حنجره شما آسیب وارد کند می پردازیم آب…

جزئیات