داینامیک رنج Dynamic Range چیست ؟

داینامیک رنج Dynamic Range چیست ؟ به فاصله بین بیشترین قدرت تشخیص صدا ( بدون اعوجاج یا دیستورت شدن ) تا کمترین قدرت داینامیک رنج گفته می شود . برای مثال گوش انسان هم داینامیک رنج دارد. فرض کنید یک سخنرانی از طریق بلندگو هایی با قدرت ۲۰۰ دسیبل برای شما پخش شود و شما در نزدیک…

جزئیات