دانلود پلاگین ساید چین sidechain

دانلود پلاگین ساید چین sidechain سایدچین (sidechain ) نوعی جلوه صوتی است که اولین بار با اعمال Fade In مابین هر ضرب آهنگ ایجاد میشد. یعنی تضعیف تدریجی قدرت صدا در هر ضرب و شروعی پرقدرت در ضرب بعدی که اینکار باعث ایجاد هیجانی بیشتر در اجرا میشد.  امروزه پلاگین های مختلفی برای انجام اینکار…

جزئیات