آموزش و معنی و مفهوم هارمونی کاربردی

آموزش هارمونی کاربردی

تعریف هامونی:

علم مطالعه ارتباط آکوردها و استفاده از آنها را هارمونی میگویئیم.

واژه شناسی هارمونی:

آکورد نا مطبوع: اگر در ساختمان آکوردی فاصله نامطبوعی استفاده شده باشد به این آکورد نامطبوع گفته میشود.

وصل : انتقال از یک آکورد به آکورد دیگر وصل نامیده میشود.

ارتباط سکاندان:

آکوردهای همسایه (دارای فاصله پایه دوم) هیچ نت مشترکی ندارند و به این ارتباط سکاندان گفته

میشود.

ارتباط ترتیان :

اکوردهایی که تونیک آنها با فاصله سوم از هم قرار دارند و دو نت مشترک دارند دارای ارتباط ترتیان هستند.

ارتباط کوارتان: آکوردهای با فاصله چهارم و یک نت مشترک.

ارتباط کوئینتان: آکوردهای با فاصله پنجم و یک نت مشترک.

تمامی آکوردهای بالا در حالت پایگی میباشند.

دوبلینگ: تکرار یکی از نتهای آکورد به منظور چهار بخشی کردن.

برای مطالعه ارتباط آکوردها عمدتا از چهار بخش نویسی استفاده میکنیم و این بدین معنی است که باید یکی از صداها را

تکرار کنیم .بهترین صدا برای تکرار (دوتائی کردن) پایه ی آکورداست . تکرارسوم و پنجم آکورد در صورتی امکان دارد که به

لحاظ حرکت صداها ، تکرار پایه امکان پذیر نباشد .

به هر کدام ز چهار نت آکورد یک بخش گفته میشود که برای عمومیت بیشتر از بخشهای اصلی صدایی انسان استفاده

میشود و چگونگی آن از قرار زیر است:

بخش بالایی سوپرانو

بخش دوم از بالا آلتو

بخش سوم تنور

وبخش پائینی را باس مینامیم.


#آهنگسازی #آهنگسازی_تنظیم #آهنگسازی_حرفه ای #قیمت_هزینه_استودیو_موسیقی

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

پاک کردن ارسال