تاریخچه موسیقی

تاریخچه موسیقی  تاریخ موسیقی شناختن مبدأ و منشأ موسیقی برای ما کمال استفاده را دربردارد، زیرا کشف این نکته به شناسایی ماهیت موسیقی کمک بسیاری می‌نماید، و به همین دلیل است که تا کنون دانشمندان و فلاسفه در این باره فرضیات متعددی داشته‌اند، که از میان آنها سپنسر،نیچه، هاوس اگر، و هردررا باید نام برد.…

جزئیات

اصطلاحات موسیقی چیست ؟

اصطلاحات موسیقی چیست ؟ * میزان Bar / measure *خط میزان Bar Line *ضرب * دولا خط پایان Double Bar Line *دولا خط* هر قطعه موسیقی از نظر زمان به قسمتهای مساوی تقسیم می شود که هر یك از آن قسمتها را میزان و خط قائمی كه آنها را از یكدیگر جدا میكند خط میزان…

جزئیات

چگونه آهنگسازی کنیم ؟

چگونه آهنگسازی کنیم ؟ 💠 ساختن آهنگ فرایند پیچیده ای است. برای ساختن یک آهنگ، الهام گرفتن از هر چیز، تفکر خلاق داشتن، ایده های خلاقانه را به موسیقی تبدیل کردن و تبدیل این ایده ها به موسیقی کارهایی هستند که در این بین باید انجام پذیرند. برای کسانی که در شروع کار هستند، حالت…

جزئیات